top of page
Door_edited.jpg

INTRODUCTION

JTL Architectural Hardware Ltd is North Wales Leading Supplier of Architectural Ironmongery, access control security systems, automatic door entry systems, Anti ligature products, complete door set solutions, sliding door gear, signage, mirrors and washroom fittings.


With over 45 years’ experience, we are available to assist with all the detailed product enquiries associated with the specification of door hardware. We can provide specialist knowledge regarding planning, master keying and advice concerning all architectural ironmongery requirements. 

Whether you’re looking for just a set of door handles or have a large project that needs guidance, scheduling and pricing, our experienced dedicated team are more than happy to help with your enquiry. 


We work closely with architects, clients and building contractors to provide high quality ironmongery schedules.  From the planning of the project all the way through to the delivery of the products, we work closely with you every step of the way to ensure the best possible service is provided.


We offer a vast wealth of product knowledge, competitive pricing and understand the importance of suppling quality products to our customers on time and in full


If there is anything, we can help you with please don’t hesitate to send you enquiries to enquires@jtlhardware.co.uk or call us on 01745 6100600.

Get in Touch
Interior with door

CYFLWYNO

JTL Caledwedd Pensaernïol Cyf yw cyflenwyr blaenllaw Gogledd Cymru o Galedwedd Pensaernïol; System Mynediad Dioglewch; System Drysau Awtomatig; Cynnyrch Gwrth-glymiad; Ger Drysau Llithro; Arwyddion; Drychau a man-daclau ystafell ymolchi.


Gyda thros 45 mlynedd o brofiad mae ein tim ymroddgar profiadol ar gael i’ch cynorthwyo gyda manylion yr holl gynnyrch sy’n ymwneud a chaledwedd drws. Gallwn ddarparu gwybodaeth arbennigol parthed, allweddi meistr a chyngor parthed holl ofynnion caledwedd Pensaernïol - boed chi’n edrych am handlenni drws neu angen arweiniad gyda phrosiect mawr; rhestr waith neu phrisio.


Rydym yn gweithio’n agos gyda phenseiri, cleientiaid a chontractwyr adeiladu i ddarparu rhestrau gwaith o safon uchel, cynllunio’r  gwaith hyd trosglwyddo’r cynnyrch – ac yn sicrhau eich bod yn derbyn y gwasanaeth gorau phosibl.


Rydym yn cynnig gwybodaeth helaeth o gynnyrch – prisiau cystadleuol ac yn ymwybodol o’r pwysigrwydd o gyflenwi cynnyrch o ansawdd da i’n cwsmeriaid ar amser.


Os gallwn eich cynorthwyo – cysylltwch a ni gyda’ch ymholiadau : enquiries@jtlhardware.co.uk neu rhowch alwad ini ar : 01745 6100600.

Get in Touch
bottom of page